Töövarjutades kaasavaks kooliks

Vaata projekti detaile kaardil

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpetajad tundsid, et nende koolis oli kaasamise probleem ning initsiatiivikad õpetajad soovisid välismaale õppima minna, et olukorda parandada. Õpetajad soovisid minna mõnda hästi korraldatud kaasava haridusega kooli töövarjudeks. Õpirände projektiga tegeles väiksem ring õpetajaid, kuid arvamust küsiti kõigilt, et teada saada, mis on kõige suuremad probleemid. Sellest tekkisid omakorda õpirände koolipoolsed ülesanded. Partnerid leiti põhjalikku eeltööd tehes ja enne õpirännet tehti ka kultuuriline ning keeleline ettevalmistus. Peale erialaste teadmiste paranemist tunnevad õpetajad, et projekt mõjus hästi ka kollektiivile ja koostegemisele. Erasmus+ annab kordumatu õppimiskogemuse, avardab isiklikku maailma uute teadmiste ja kogemustega ning on tohutu motivatsioonilaks!

Vaata lähemalt, kuidas Ellen Rosimannus räägib oma kooli kogemustest.