Taotlemine

Haridusvaldkonna rahvusvaheliste  toetusprogrammide kohta saab lugeda haridusprogrammide keskuse veebilehelt.

Erasmus+ haridusvalkonnas on järgmised tegevusvõimalused:

Õpiränne

Õpirände eesmärk on pakkuda õpilastele, kutseõppuritele, üliõpilastele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele haridustöötajatele õppimise, praktika või töötamise kogemust teises riigis.

 

Koostööprojektid

Eesti haridusasutus või organisatsiooni poolt koordineeritud projekt pakub võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal, mille käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse erinevaid probleeme ja püstitatud ülesandeid.

 

Noortevaldkonna toetusprogrammide kohta saab lugeda noorteprogrammide keskuse veebilehelt

Erasmus+: Euroopa Noored programmis on järgmised tegevusvõimalused:

Noortevaldkonnas toetatakse Erasmus+ programmist noorte osalust, ettevõtlikkust ja eneseteostust, tugevdatakse noorsootöö kvaliteeti ja rahvusvahelistumist ning soodustatakse noortepoliitika arengut.

 

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmil on kaks tegevusvõimalust:

Programmi eesmärk on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamise abil.

 

Noorteprogrammide keskus koordineeris perioodil: 2015 – 01.08.2020 ka Noortekohtumiste programmi, mis toetab Eestis elavate erineva emakeelega 11–19-aastaste noorte koostööprojekte, nende omavahelist suhtlemist, üksteise mõistmist ja arengut.