Meist

Oleme Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis.

Meie peamine ülesanne on rahvusvahelisest koostööst saadava lisandväärtuse vahendamine Eestisse ning seeläbi haridus-, teadus- ja noortevaldkonna arendamine, konkurentsivõime tagamine ning tugevdamine.

Agentuuri haridusprogrammide keskus toetab üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse rahvusvahelistumise püüdlusi ning koordineerib Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa majanduspiirkonna (EMP/Norra) kõrghariduse koostööprogrammi.

Rohkem informatsiooni leiate meie kodulehelt eeagentuur.ee.

Agentuuri noorteprogrammide keskus tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Noorteprogrammide keskus koordineerib Euroopa Liidu hariduse-, noorte- ja spordiprogrammi “Erasmus+: Euroopa Noored”, Euroopa Solidaarsuskorpuse ja DiscoverEU programme.

Rohkem informatsiooni leiate meie kodulehelt euroopanoored.eu.

 

Kontaktandmed:

Kui teil tekib küsimusi veebilehe kasutamisel, soovite teha ettepanekuid või andmeid täpsustada siis palun võtke ühendust Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuriga