Summer Comes tomorrow

Vaata projekti detaile kaardil

Projekti „Summer Comes Tomorrow“ eesmärk oli panustada kohaliku kogukonna arengusse läbi kohalike ja välisvabatahtlike ühistöö. Tegemist oli kahe 14-päevase grupiteenistusega, mis kaasas 20 noort vabatahtlikku, kellest kaheksa olid kohalikud noored, sh olid mitmed osalejad vähemate võimalustega. Projekt tegeles solidaarsuse edendamisega tuues Ida-Virumaale välisvabatahtlikke Lätist, Portugalist ja Ungarist, kes tegutsesid koos kohalike vabatahtlikega ning nende koostegevused olid suunatud kohalikule kogukonnale.

Projekti raames korraldati noorte kultuurifestival “Start art/act”, mis oli kahepäevane kultuuri ja kunsti väliüritus, mille korraldasid noored teistele noortele. Vabatahtlikud osalesid festivali ettevalmistamisel ja teostamisel. Korraldati ka noortelaager, kus lähtuti mitteformaalse õppimise põhimõtetest ja arendati 9- 14-aastaste noorte õppimisvõimalusi, arengut ja eneseavastamise võimalusi. Noortelaagris osales 46 noort Ida-Viru maakonnast, kes said õppida erinevate riikide ja kultuuride kohta ning harjutada võõrkeeli tänu vabatahtlike abile ja aktiivsele osalusele.