Õppides piirideta

Vaata projekti detaile kaardil

Narva Kreenholmi Gümnaasium otsustas kirjutada õpirände projekti, et toetada ühelt poolt kooli rahvusvahelist koostööd, kuid teisalt toetada õpetajate professionaalset arengut. Kool jagas projekti eesmärgid kolmeks: tuntavad, nähtavad ning mõõdetavad. Tuntav eesmärk oli avardada kooli intellektuaalset keskkonda, nähtava eesmärgina sõnastati õpetajate õpirändes saadavad teadmiste muutumise hoiakuteks ning mõõdetav eesmärk oli õpetajate poolt edasi antavate teadmiste ja oskustega mõjutada õpilaste akadeemilisi teadmisi ja üldpädevusi.

Vaata lähemalt, kuidas Urve Aja räägib oma kooli kogemustest.