Metsik loodus: ohud ja võimalused

Vaata projekti detaile kaardil

Projekti teema oli „Metsik loodus: ohud ja võimalused.“ Projekti eesmärk oli tekitada projektis osalevates noortes huvi looduse ja looduses liikumise vastu ning anda projektis osalevatele noortele oskusi ja teadmisi toimetulekuks looduskeskkonnas. Projekti käigus tutvustati noortele nii eesti kui ka vene kultuuri. Projektis osaleskaheksa noort igast partnergrupist- Iisakust, Kehrast ning Kohtla- Järve Tammiku Põhikoolist. Kokku osales projektis 24 eesti ja vene kodukeelega noort (pooled eesti ning pooled vene kodukeelega noored). Noortekohtumise peamised tegevused on töölehtede koostamine ning täitmine kohtumisel õpitud teadmiste põhjal.  

Projekti kodulehega, kus on avaldatud ka osalejate kogemus lood on võimalik tutvuda siin.

Projekti raames loodud õppevideo asub siin.