Edu Boards: Exploring Educational Board Games

Vaata projekti detaile kaardil

Selle noorsootöötajate õpirändeprojekti eesmärk oli edendada mängupõhiste õpimeetodite kasutamist noorsootöös ja uurida hariduslike lauamängude rakendamise võimalusi noorsootöötajate koolitustegevuses ning hinnata noorte õppimisvajadusi, kohandada mängupõhiseid õpimismeetodeid ja arendada sellele vastavalt lauamänge.

Noorsootöötajad ja noorte juhid vajavad praktilist kogemust, tööriistu ja raamistike, et kasutada mängu põhiseid õppimise võimalusi oma igapäeva töös. 8-päevase kursuse ajal tutvustati, kuidas kasutada lauamänge noorte harimiseks sotsiaalsetel teemadel ja tutvustati teisi uuenduslikke meetodeid noorsootöös. Koolitusel said osalejad praktilise kogemuse mängude põhisest õppimisest ja koostasid plaani kuidas omandatud oskusi oma igapäevatöös rakendada. Projektiga sooviti rikastada koolitusel osalevate noorsootöötajate teadmisi mängude põhisest õppimisest ja osalejad said õpitud meetodeid hiljem praktikas rakendada, korraldades mängude põhiseid üritusi.

Projekti tulemusel loodi ja testiti 6 haridusliku lauamängu ja lauamängude juhendid noortega seotud teemadel, mida saab levitada ja populariseerida noorsootöötajate, haridustöötajate ja noorteorganisatsioonide seas kogu maailmas. Projekti tulemusi tutvustati 11 üritusel projekti partneriikides ja kolmel rahvusvahelise noorsootöö valdkonna sündmusel. Täpsemalt saab projekti jooksul valminud hariduslike mängude kohta lugeda SIIT!