Community Guarantee

Vaata projekti detaile kaardil

Eesti, Islandi, Portugali ja Itaalia koostööprojekti raames analüüsiti partnerriikide NEET-noorte alase töö kogemustele tuginedes ühiselt NEET-noortele pakutavaid teenuseid ja kaardistati milliseid teenuseid pakutakse projekti partneriikides Euroopa Liidu programmi Kogukonna Garantii (Community Gaurantee) rakendamisel.

Projekti tulemusel loodi noorsootöötajate pädevuse vajadusi arvestades ja võrgustikutööd suunates NEET-noorele pakutav tugiteenuse profiil – kirjalik juhendmaterjal, mis hõlmab süsteemset ülevaadet, kuidas universaalselt kujundada kvaliteetseid tugiteenuseid NEET-noortele.

Juhendmaterjal kvaliteetse ja toimiva tugiteenuse pakkumiseks mitteõppivatele ja -töötavatele noortele on leitav siit. Projekti koduleht on leitav siit. 

NEET noored on 15 – 29.a noored, kes ei õpi, ei tööta ega osale ka väljaõppes ega koolitusel.